Notre explication de betacyaninuria:

Synonyme:. Beeturia Origine: bétacyanine + G. Ouron, urineAutres définitions en rapport:

  1. beeturia
  2. bétanine
  3. bétacyanine
  4. alkalinuria
  5. ameburia